Jovan
Zdravo,
Moje ime je Jovan Vignjević i želim Vam dobrodošlicu na moj blog. Ovde možete pronaći informacije o digitalnom marketingu i njegovim mogućnostima, kao i teme o putovanju, uspesima drugih ljudi i još mnogo toga. Ukoliko vam je potrebna stručna pomoć možete zakazati besplatne online konsultacije.

Slobodno me kontaktirajte u slučaju da imate neko pitanje ili vam je potrebna pomoć.

+381 60 55 680 80

info@jovanoviutisci.com

Podrška Izvan Mreže

BIZNIS PLAN

Pre svakog početka rada potrebno je napraviti detaljan Plan. Isto je i sa početkom preduzetničke karijere. Kako biste znali korake rada i sve troškove potrebno je izraditi Biznis plan. Biznis planom se obuhvata kompletna analiza mogućnosti i pretnji. U sklopu ovog dokumenta se formira i procena perioda povratka uloženog.

Svaki Biznis plan sadrži sledeće:

• O investitoru,
• Vizija
• Misija
• Proizvod,
• Tržište,
• Marketing plan,
• Cena proizvoda
• Finansijska konstrukcija,
• Finansijska projekcija,
• Uslovi kredita i plan otplate
• Plan ostvarivanja profita
• Troškovi po mesecima (bar prva tri meseca)
• Menadžment i organizacija,
• SWOT analiza
• Zaključak

RAZVOJ BRENDA

Prepoznatljivost je Majka preduzetništva. Brendiranje firme, proizvoda, usluge ili same ličnosti je neophodna radnja kako bismo imali pravo nadati se uspehu. U 70% slučaja ljudi kupuju ono što je prepoznatljivo, a samo 30% ono što im se stvarno sviđa.

Brendiranje pomaže pri formiranju mišljenja javnosti o nekom proizvodu ili usluzi. Takođe, brendiranjem stvara se poverenje kupaca ili korisnika.

ZAKUP OFFLINE MEDIJSKOG PROSTORA

Ovo predstavlja najklasičniji konvencionalni marketing u svakom smislu te reči. To podrazumeva zakup bilborda, medijskog prostora na televiziji, radiju ili štampanim izdanjima novina, flajeri, plakati, prostor na i u autobusima i još mnogo toga.

Ovo se još naziva i „Jednosmerna komunikacija“. Na ovaj način nemamo povratnu informaciju o učinku marketinške kampanje osim na osnovu prometa i broja korisnika usluge.

U odnosu na digitalni marketing ovakav vid glašavanja je znatno skuplji ali se do sada na našem tržištu pokazao kao veoma uspešan i delotvoran. S tim što je i kod ovog marketinga potreban kontinuitet, a ne kampanjsko ponašanje.

ANALIZA TRŽIŠTA

Ovde je potrebno navesti ko su vaši kupci? Definisati takozvano ciljno tržište (kome nameravate da ponudite svoje proizvode). Da li je vaš udeo na tržištu stalan ili se menja (ukoliko već poslujete)? Da li ste segmentisali tržište i kako (podela tržišta po potražnji ili drugim parametrima)? Da li je vaše tržište dovoljno veliko da podnese proširenje posla? Kako ćete privući, zadržati i povećati broj klijenata? Kako određujete cenu proizvoda ili usluge?

ORGANIZACIJA STRUČNIH SKUPOVA

Konferencije, stručni skupovi, seminari, sajamski nastupi i biznis forumi su sastavni deo ozbiljnog modernog poslovanja. Razmena iskustava i mišljenja u direktnoj živoj komunikaciji se do sada pokazala kao još uvek najefikasniji način pregovaranja i ugovaranja. Ovakvi skupovi se koriste u većini slučaja kao prilika za sklapanje B2B ugovora (pregovori i dogovori ilzmeđu dva preduzetnika ili dva pravna lica).

IZRADA SADRŽAJA ZA JAVNI NASTUP

Podrazumeva osmišljavanje, pisanje govora i kreiranje javnog nastupa. Priprema za javni nastup, odnosno govor traži razumevanje sadržaja u potpunosti.

Način i dinamika izlaganja predstavlja direktnu prezentaciju onoga šta zastupate i mora da bude savršeno i ubedljivo.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Upravljanje projektom prestavlja svako upravljanje poslom ili nekom radnjom kojom rukovodi jedna osoba, projektni menadžer.

U savremenom svetu pojavljuje se potreba za profesionalnim pristupom upravljanju projektima, investicijama i aktivnostima koje služe za postizanje definisanog cilja. Iz tog razloga svaki posao i svaka aktivnost u poslovnom svetu mora da bude jasno definisana i praćena od strane odgovornih i stručnih lica za oblast koja se obrađuje.

Kako biste bili uspešni u realizaciji svog privatnog poslovnog poduhvata ili moderno rečeno “projekta”, potrebno je da prethodno definišete svoj cilj koji želite da postignete i na koji način. Na osnovu definisanog cilja i strategije realizacije vašeg projekte dolazite do inforamcije koliko košta vaša investicija. Kada odredite cenu vašeg projekta, odnosno investicije, vršite istraživanje na koji način da dođete do potrebnih finansijskih sredstava.

POSTANIMO PARTNERI

Koja su Vaša interesovanja?
Internet oglašavanjeDruštvene mrežePodrška izvan mrežeIzrada internet prezentacija i aplikacija
})(jQuery)